ÜRITUSED:


Tänu annetajatele, Elva vallale ,Tõnis Mäele suurepärase kontserdi eest eelmisel suvel ja kontserdi külastajatele tehtud annetustele, sai võimalikuks Rõngu kiriku peaukse restaureerimine ja esialge värvi taastamine.Kontserdi korraldas kirikus EELK Toetusfond.


P. 12.mail kell 11.00 armulauaga jumalateenistus. Urmas Saupõllu ordineerimine diakoniks. Teenivad Vallo Ehasalu, praost Mart Jaanson ja piiskop Joel Luhamets.
P.19. mail kell 11.00 jumalateenistus.


R.26. mail kell 11.00 jumalateenistus.


Armulauaga jumalateenistused toimuvad igakuu esimesel pühapäeval.


.


.Alates 21.aprillist toimuvad jumalateenistused kirikus.


.© EELK Rõngu Mihkli kogudus. Website templates