TALITUSED:
Ristiinimese teekonna algus
Esimeseks kiriklikuks talituseks inimese elus on ristimine. Ristimine on sakrament, Jumala imeline tegu. Ristimisest algab uus elu, olgu ta imik või täiskasvanu. Ristimisega saab inimene kristlaseks. Ristitav saab osa armust, mida Kristuse kannatus, surm ja ülestõusmine on toonud kogu inimkonnale. Kristlased on algristikoguduse päevadest alates ristinud nii täiskasvanuid kui lapsi. Inimene ristitakse vaid üks kord elus. Ka siis, kui ristitu ei taha kristlasena elada, ei saa ristimistalitust tühistada. Sakrament on Kristuse enda tegu. Inimest ristida pole kunagi hilja.

Ristimistalituseks valmistumine
Parim ristimisaeg on lapse esimestel elukuudel. Laps ristitakse vanemate soovi alusel, kes tahavad ja tõotavad last kristlikult kasvatada. Talituse aeg ja koht lepitakse kokku kirikuõpetajaga. Tavakohaselt riietatakse ristitav valgesse. Ristimistalitusele sobib kutsuda ka sugulasi ja sõpru, et nemadki saaksid osaleda ristitava elu suurpäeval. Lapse ristimisel valitakse ka ristivanemad: tavaks on võtta poisile kaks ristiisa ja üks ristiema, tüdrukule kaks ristiema ja üks ristiisa. Ristivanemaid võib olla ka rohkem või vähem. Nad võtavad endale kaasvastutuse lapse kristliku kasvatamise ja käekäigu eest. Sellepärast ei saa võtta ristivanemaks inimest, kes ise ei ole koguduse liige. Täiskasvanud ristitavale ristivanemat ei ole tarvis valida.

Leeriaeg
Leeris käimine on oluline samm noore täisikka jõudmisel. Leeri võib tulla ka hiljem, küpsemas eas, kui tuntakse selleks kutset ja vajadust. Leerikoolis toimub kristliku õpetuse tundmaõppimine. Rõngu koguduses on leerikool toimunud kord aastas, kevadsuvisel perioodil. Leeripüha on suvel juunis või juulis. Leeripühal toimub käte pealepanemine ja õnnistamine. Sellega antakse inimene Jumala kätesse ja palutakse tema ellu Jumala juhtimist ja hoidmist.Abielu on Jumala seatud.
Laulatus on talitus, kus mees ja naine Jumala nimel sõlmivad omavahel kristliku abielulepingu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on seejuures kirikupoolne tunnistaja ja lepingu seaduslikkuse kinnitaja. Laulatus on loomulikult ka eestpalve- ja õnnistustalitus, millega pruutpaar ja pulmarahvas palub abielutõotuse täitmiseks Jumala õnnistust. EELKs laulatatakse koguduse täisõiguslikke liikmeid, seega peavad tulevased abikaasad olema ristitud ja leeris käinud. Laulatusele võib eelneda eraldi kihlus, millega pruutpaar annab avalikult teada oma abiellumise soovist. Rõngu koguduse õpetajal, Lea Kärsonil, on perekonnaseisuametniku õigused. Seega saab toimetada kiriklikku laulatust ja riiklikku abielu sõlmimist ühe talitusena.


Astumine igavikku.
Iga inimelu on Jumala kink ning iga lahkunu on väärt, et ta asetatakse korralikult mulda. Kiriklik matusetalitus on lahkunu Jumala kätesse usaldamine, tema igavikuteele saatmine. Matus on ka eestpalvetalitus, kus palutakse lohutust ja rahu lahkunu omastele.Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11.00

Iga kuu 1. ja 3. pühapäeval on ketud armulaud.
© EELK Rõngu Mihkli kogudus. Website templates